Partikörning, Värmetransporter, Trucklossning, ADR-transporter, Inrikestransporter, Godstransporter, Snöröjning, Grävning grustransporter mm.